Παιδ. Σταθμός: Δαρδανελλίων 94 Γλυφάδα 2109647148 & Ομήρου 17 Ν.Σμύρνη 2109323495, Νηπιαγωγείο: Αρχιπελάγους 83 Γλυφάδα 2109639451

Tα Σχολεία μας

Τα Σπουργιτάκια




Στόχοι

Στόχος μας είναι η ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοπνευματικών δυνάμεων των παιδιών, ώστε να διαμορφωθούν σε υπεύθυνους αυριανούς πολίτες που να διακατέχονται από αγάπη και σεβασμό για τον συνάνθρωπο.

Βασική επιδίωξη του σχολείου μας είναι η διαπαιδαγώγηση μαθητών και μαθητριών με παιγνιώδη και άκρως ευχάριστο τρόπο, με εξειδικευμένες δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό αλλά και με τις γνώσεις του καταρτισμένου μας προσωπικού.

Η πρώτη επαφή με το σχολικό περιβάλλον είναι πολύ σημαντική για τους μικρούς μας μαθητές και τις μαθήτριες. Θέλουμε να βοηθήσουμε κάθε παιδί να αναπτυχθεί και να ωριμάσει μέσα από το σχολικό περιβάλλον, να αγαπήσει το σχολείο και τη μάθηση και να νιώσει ασφαλές και ευτυχισμένο.




Παροχές

H ασφάλεια

των παιδιών μας είναι το πρωταρχικό μας μέλημα. Το προσωπικό επαγρυπνεί καθόλη την διάρκεια της φοίτησης ενώ τα πάντα περνούν υπό αυστηρό έλεγχο.

Μηνιαίες επισκέψεις

του παιδιάτρου μας που παρέχει άρτια και ολοκληρωμένη ιατροφαρμακευτική φροντίδα στους μαθητές του σταθμού μας και παρακολούθηση από παιδοδοντίατρο.

Συμβουλευτική γονέων από ψυχολόγο κάθε μήνα

Οι Μηνιαίες συναντήσεις αυτές βοηθούν να ταξιδεύουμε στον ψυχισμό των παιδιών μας αντιμετωπίζοντας συναισθήματα όπως: θυμός, πειθαρχία, φόβος, αυτοεκτίμηση, ζήλια, ντροπή και όποια άλλη απορία των γονέων σχετικά με θέματα διαπαιδαγώγησης.

Ασφαλιστική Κάλυψη

Αστική ευθύνη, Ομαδική ασφάλιση παιδιών και παιδαγωγών, από τον όμιλο Interamerican.

Λογοθεραπευτές + Εργοθεραπευτές στον χώρο του σχολείου

Μηνιαίες επισκέψεις του πιστοποιημένων επιστημόνων για τακτική παρακολούθηση της συμπεριφοράς και ανάπτυξης των παιδιών μας.

Αρτιες Εγκαταστάσεις

Κεντρική θέρμανση, air condition, εξαιρετικό εξαερισμό, έξοδοι κινδύνου, ασφαλή πρόσβαση από και προς το σχολικό, . ευρύχωρα τμήματα. Τα παιδιά θα νιώσουν αμέσως σπίτι τους!

Συμβουλευτική παιδαγωγών και εποπτεία παιδιών 2 φορές τον μήνα

H ψυχολόγος μας κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος παρατηρεί συμπεριφορές - αντιδράσεις των παιδιών μας και εποπτεύει - καθοδηγεί τις παιδαγωγούς μας στην διαχείριση της συμπεριφοράς των παιδιών.




Τμήματα

Μετά-βρεφικό τμήμα (2-3 ετών)


Στην ευαίσθητη μετά-βρεφικη ηλικία είναι βασικό για τα παιδιά να αισθάνονται σαν το σπίτι τους, να νιώθουν ασφάλεια και να απολαμβάνουν πρώτης κατηγορίας φροντίδα. Τα παιδιά, μέσα από την πρώτη τους επαφή με τον χώρο του σχολείου, τους συμμαθητές και τις δασκάλες τους, μαθαίνουν να είναι κοινωνικά, να έχουν υπομονή και να αναπτύσσουν, μέσω των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, βασικές δεξιότητες, χρήσιμες για τα επόμενα στάδια.

Προ-προνηπιακό τμήμα (3-4 ετών)


Τα παιδιά του προ-προνηπίου έρχονται σε γνωριμία με την προγραφή και τις προ-μαθηματικές έννοιες, με κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες αλλά και με την βοήθεια του διαθεματικού τους βιβλίου, το οποίο τα εισάγει στο σύστημα εκπαίδευσης του σχολείου.Μέσα από τα παιχνίδια μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά και αρμονικά μεταξύ τους. Παράλληλα, μαθαίνουν να ρωτούν, να απαντούν, να γίνονται αυτόνομα και να εξερευνούν σιγά σιγά το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης


Με βάση το νέο σύστημα εκπαίδευσης, τα προνήπια εντάσσονται στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Έτσι, οι μικροί μαθητές αφήνουν πίσω τον παιδικό σταθμό και πηγαίνουν στον καινούργιο χώρο του νηπιαγωγείου μας. Εκεί, με τα ερεθίσματα των νηπίων, τις εξειδικευμένες δραστηριότητες και διαθεματικές ενότητες και μέσα από τα βιβλία, έχουν την πρώτη γνωριμία τους με την αλφάβητο και τους αριθμούς, ενώ παράλληλα αρχίζουν να νιώθουν αυτόνομα και υπεύθυνα για τους εαυτούς τους.

Νηπιακό τμήμα (5-6 ετών)


Το περιεχόμενο της μάθησης στο Νηπιαγωγείο είναι ποικίλο. Τα παιδιά μαθαίνουν: • N’ αναπτυχθούν κοινωνικά και συναισθηματικά.
• Ν’ αναπτύξουν την ομαδικότητα και την ενσυναίσθηση.
• Ν’ αναπτύξουν την λεκτική επικοινωνία. • Να μάθουν τα γράμματα και τους αριθμούς, με έμφαση στη φωνολογική επίγνωση και την αντιστοιχία αριθμού-ποσότητας.
• Να υιοθετήσουν βασικές συμβάσεις της ανάγνωσης και του αλφαβητικού συστήματος γραφής.
• Nα ικανοποιούν τις ανάγκες τους (βιολογικές, συναισθηματικές, κοινωνικές).